miss candy指甲油怎么样?miss candy指甲油好看吗?

导读: miss candy指甲油质地均匀,好涂好晕开,涂了亮甲后很透亮。那么miss candy指甲油怎么样?miss candy指甲油好用吗?

丝瓜网小编提示,记得把"miss candy指甲油怎么样?miss candy指甲油好看吗?"分享给大家!

miss candy指甲油质地均匀,好涂好晕开,涂了亮甲后很透亮。那么miss candy指甲油怎么样?miss candy指甲油好用吗?

结果上手之后简直了!效果太好了吧!重点是可以反复涂抹 比糖果色好涂的多 显手白哦!

丝瓜网 4gua.cn